Cartier ”Basarabia Necunoscută” Vol.I Iurie Colesnic

299 MDL
Ediție în trei volume
Volumul I
Seria Basarabia necunoscută, începută în 1993 și continuată până astăzi, are meritul deosebit de a ne prezenta, într-o lucrare de sinteză în trei volume, întreaga galerie de personalități basarabene din diferite domenii, care au o contribuție deosebită la menținerea în spațiul nostru vi¬tregit și înstrăinat a „focului sacru” al tradiției, al culturii naționale.
Autorul scoate din anonimat importante figuri, le pune opera în circuitul valoric, vorbește despre meritele lor de pionieri, de continuatori ai spiritualității românești, de eroi ai culturii.
Basarabia necunoscută ne face cunoscută existența unei culturi, a unei tradiții, a unui fir organic neîntrerupt al continuității.
Seria reprezintă, în fond, o adevărată istorie a culturii, științei și litera¬turii basarabene. Ea a fost înalt apreciată de cititori, de critica de specialitate, de savanți, scriitori și oameni de cultură din Basarabia, din România și din străinătate. (Acad. Mihai Cimpoi)
Volumul I face referință la o serie de personalități numele cărora îl poartă în prezent unele străzi din Chișinău, include texte despre alte personalități istorice care s-au manifestat în diverse domenii.
Editura: Cartier
Domeniu: Istorie
Colecția: C(art)ier
Anul ediției: 2019
Ediția: I
Pagini: 540
Tip coperta: tare
Format: 160x200, legat
ISBN: 9789975863636

Produse conexe