Cartier ”Basarabia Necunoscută” Vol.II Iurie Colesnic

299 MDL
Ediție în trei volume
Volumul II
Seria Basarabia necunoscută, începută în 1993 și continuată până astăzi, are meritul deosebit de a ne prezenta, într-o lucrare de sinteză în trei volume, întreaga galerie de personalități basarabene din diferite domenii, care au o contribuție deosebită la menținerea în spațiul nostru vi¬tregit și înstrăinat a „focului sacru” al tradiției, al culturii naționale.
Autorul scoate din anonimat importante figuri, le pune opera în circuitul valoric, vorbește despre meritele lor de pionieri, de continuatori ai spiritualității românești, de eroi ai culturii.
Basarabia necunoscută ne face cunoscută existența unei culturi, a unei tradiții, a unui fir organic neîntrerupt al continuității.
Seria reprezintă, în fond, o adevărată istorie a culturii, științei și litera¬turii basarabene. Ea a fost înalt apreciată de cititori, de critica de specialitate, de savanți, scriitori și oameni de cultură din Basarabia, din România și din străinătate. (Acad. Mihai Cimpoi)
Entuziastul cărturar de peste Prut Iurie Colesnic, realizator al unei vaste „enciclopedii” de figuri memorabile, publică acum un nou volum despre Basarabia necunoscută…
A făcut astfel munca unei întregi echipe, ca pe vremuri Lucian Predescu, cel căruia îi datorăm o prețioasă enciclopedie, Cugetarea, comparabilă întrucâtva cu ceea ce Iurie Colesnic a izbutit să facă, în două decenii, pentru spațiul basarabean. (Acad. Alexandru Zub)
Editura: Cartier
Domeniu: Istorie
Colecția: C(art)ier
Anul ediției: 2019
Ediția: I
Pagini: 656
Tip coperta: tare
Format: 160x200, legat
ISBN: 9789975863711

Produse conexe