Cartier Nimic Altceva Valerie Volontir

499 MDL
Fotojurnalist, redactor-şef al revistei Noi, născut pe 9 octombrie 1953, în satul Glinjeni, Soldănești, Republica Moldova. Este licenţiat al Facultatăţii de Jurnalism, Universitatea de Stat din Moldova (1977), membru al Uniunii Jurnaliştilor din Republica Moldova, membru al Federaţiei Internaționale de Artă Fotografică (FIAP). Laureat al saloanelor şi concursurilor internaționale de artă fotografică: medalie de aur – Danemarca (1995); medalie de aur – Rusia, Jocurile Delfice Internaționale (2000); medalie de aur – Turcia (2001); medalie de aur – Portugalia (2003); premiul mare şi medalie de aur – Polonia (2004); premiul special – Japonia (2005); medalie de aur – Turcia (2006); medalie de aur – Turcia (2007); premiul mare şi medalie de aur – Macedonia (2010); medalie de aur – Egipt (2012), medalie de aur – Sofia (2020). Volume publicate: Întâlniri la poalele vulcanilor, Editura Cartea Moldovenească, 1978; File din cartea naturii, Editura Cartea Moldovenească, 1988; Fereastra cu gutui, Editura Hyperion, 1991; INEDIT Dialog cu actorul, regizorul şi interpretul Mihai VOLONTIR, Editura ARC, 2016.


Photojournalist, editor-in-chief of the journal Noi [We], born on October 9, 1953, in the village of Glinjeni, Soldăneşti, Republic of Moldova. BA from the Faculty of Journalism, Moldova State University (1977), member of the Union of Jour-nalists from the Republic of Moldova, member of the International Federation of Photographic Art (FIAP). Laureate of international salons and contests of photographic art: golden medal – Denmark (1995); golden medal – Russia, International Del-phic Games (2000); golden medal – Turkey (2001); golden medal – Portugal (2003); great prize and golden medal – Poland (2004); special prize – Ja-pan (2005); golden medal -Turkey (2006); golden medal – Turkey (2007); great prize and golden medal – Macedonia (2010); golden medal – Egypt (2012); golden medal – Sofia (2020). Books: Întâlniri la poalele vulcanilor [En-counters at the Foot of Volcanos], Cartea Moldo-venească Publishing House, 1978; File din cartea naturii fPages from the Book of NatureL Cartea Moldovenească Publishing House, 1988; Fereas-tra cu gutui [The Window with Quinces], Hyperion Publishing House, 1991; INEDIT Dialog cu actorul, regizorul şi interpretul Mihai VOLONTIR [NEW. A dialogue with the actor, stage director, and singer Mihai VOLONTIRL ARC Publishing House, 2016.


Autor:Valerie Volontir

ISBN:9789975866255

Editura:CARTIER

Colecție:C(ART)IER

An ediţie:2022

Format:210X265, legat

Număr de pagini:240

Produse conexe