Prut Fabrica de genii Vlad Grecu

78 MDL
„Romanul lui Vlad Grecu «Fabrica de genii sau Gustul brânzei în capcană (Din mărturisirile unui pacient în spitalul de psihiatrie» este unul cu multe surprize, mai bine zis, este marea surpriză a anului 2018. Mai întâi, se remarcă prin limbajul de o plasticitate aparte, manifestă exponenţial ori de câte ori se ajunge la descrierea unor cadre naturale silvestre (cu privelişti din Taigaua rusească), rurale şi urbane (de ex., cu toposul familiar şi în acelaşi timp suprarealist al Chişinăului), la exprimarea unor reflecţii filozofice, rechizitorii sociale, revelaţii mistice, meditaţii despre ştiinţă, educaţie, literatură, artă plastică şi la reprezentarea scenelor erotice. Mai ales sub acest ultim aspect, avem poate un Henry Miller al nostru, perseverând în exprimarea dimensiunii estetice a voluptăţii într-o formulă, al cărei grad de dezinhibare este arareori atins de vreun scriitor de prin părţile noastre. Astfel că trama pronunţat erotică a romanului va scandaliza spiritele bigote şi, în aceeaşi măsură, va atrage puzderie de cititori curioşi. Discursul libertar, respingând constrângerile sociale, morale, politice etc. se justifică pe deplin din punct de vedere artistic, căci este pus pe seama personajului Victor Vistavoi care, aidoma nebunului lui Bahtin, este absolvit de cenzura «contractului social», deoarece este pacientul unui spital de psihiatrie care se crede genial. Dincolo de ironia ascunsă, perfect gestionată, această soluţie romanescă proliferează la modul serios principiul libertăţii creaţiei. «Fabrica de genii» merită atenţia cititorului din toate punctele de vedere, inclusiv pentru subiectul antrenant cu inflexiuni de roman poliţist, roman de dragoste, roman filozofic, roman politic, metaroman, depoziţie lucidă a unui bolnav mintal etc.” Aliona Grati
324 pagini
Anul apariție, 2018

Produse conexe